La darrera decisió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de no renovar els nomenaments al personal interí que es troba en situació de baixa per maternitat o malaltia suposa una actuació de discriminació i coerció que respon a un exercici d’autoritarisme impropi d’un govern democràtic. 


CCOO creu que aquesta actuació no respon a cap mesura d’estalvi perquè, com es reconeix en el seu comunicat, encara continuen vigents les incidències de treball que requereixen noves contractacions de personal interí. Obeeix més a un clar objectiu de “liquidar” aquelles persones que han estat pares i mares o han vist minvada la seva salut per causes laborals o malaltia comuna.
 

Des de CCOO rebutgem frontalment qualsevol mena de discriminació, però creiem que és encara molt més rebutjable quan aquesta és exercida per una administració pública que no només ha de donar exemple de bones pràctiques, sinó també ser el primer garant del compliment de la legalitat.
 

Per a CCOO aquesta actuació és inacceptable, ja que, a més de suposar una discriminació entre companys i companyes, és una clara discriminació vers les dones, les quals tenen una major presència en la plantilla del Departament de Justícia i, a més, són les que es queden embarassades.
 

CCOO denúncia aquesta pràctica del Govern de la Generalitat, que incompleix els mandats legals d’igualtat efectiva i no-discriminació de les dones i que, a més, posa de relleu la manca de voluntat per fer polítiques igualitàries o d’equitat de gènere, i d’eradicar la por i la inseguretat en unes treballadores i treballadors que es troben en situació de precarietat laboral.
 

Exigim al Govern de la Generalitat que aturi aquesta decisió del Departament de Justícia i renovi els nomenaments dels treballadors i treballadores als quals se’ls ha negat aquesta continuïtat, tal com s’ha fet amb la resta de treballadors i treballadores interines que finalitzaven el seu nomenament el 31 de desembre del 2013.
 

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
 
Barcelona, 13 de gener de 2014